Tantestület

2018/2019-es tanév


Iskolánkban az oktató-nevelő munkát kinevezett pedagógusok és óraadó kollégák végzik. A felekezeti hitoktatást kérő tanulóink számára pedig a római és görög katolikus illetve a református egyház képviselője tartja a hittan órákat.

Lássuk, kikről is van szó?

Pataki Lászlóné - tagintézmény-vezető (természetismeret-biológia)

Mikulásné Bakos Tímea - tanító (1. osztály osztályfőnöke, alsós munkaközösség vezető)

Mikó Tibor Istvánné - tanító (2. osztály osztályfőnöke, DÖK patronáló tanár)

Antalné Tőkési Gabriella - tanító (3. osztály osztályfőnöke)

Pataki Eszter - tanító (4. osztály osztályfőnöke)

Mezei László - testnevelés (5. osztály osztályfőnöke)

Paszerbovics Edit - matematika - informatika (6. osztály osztályfőnöke)

Petőné Mike Zsuzsanna - magyar nyelv és irodalom (7. osztály osztályfőnöke)

Csobán Gergő - történelem, hon-és népismeret, etika (8. osztály osztályfőnöke)

Varga Tímea - angol

Gönczi Zsuzsanna - tanító

Prókai Kornél - kémia-földrajz (felsős munkaközösség vezető)

Vaskó Edit - ének-zene (1. és 4. osztályos napközis csoport vezetője, gyermekszervezet vezető)

Tudlikné Hegedűs Ida - technika (áttanító)

Bíró György Tiborné - fizika (áttanító)

Pintér József - iskolapszichológus

Sári András - hittan (római katolikus felekezet)

Dorcsák Ignác - hittan (református felekezet)

Lippai Csaba - hittan (görög katolikus felekezet)