Tantestület

2018/2019-es tanév


Iskolánkban az oktató-nevelő munkát kinevezett pedagógusok és óraadó kollégák végzik. A felekezeti hitoktatást kérő tanulóink számára pedig a római és görög katolikus illetve a református egyház képviselője tartja a hittan órákat.

Lássuk, kikről is van szó?

Pataki Lászlóné - tagintézmény-vezető (természetismeret-biológia)

Mikulásné Bakos Tímea - tanító (jelenleg GYES-en)

Mikó Tibor Istvánné - tanító (3. osztály osztályfőnöke, DÖK patronáló tanár, alsós munkaközösség-vezető)

Antalné Tőkési Gabriella - tanító (4. osztály osztályfőnöke)

Pataki Eszter - tanító (1. osztály osztályfőnöke)

Mezei László - testnevelés (6. osztály osztályfőnöke)

Paszerbovics Edit - matematika - informatika (7. osztály osztályfőnöke)

Petőné Mike Zsuzsanna - magyar nyelv és irodalom (8. osztály osztályfőnöke)

Csobán Gergő - történelem, hon-és népismeret, etika (7. és 8. osztályos tanulók tanulószobai csoportjának vezetője)

Varga Tímea - angol (5. osztály osztályfőnöke)

Gönczi Zsuzsanna - tanító (2. osztály osztályfőnöke)

Pallay Róbert - rajz (5. és 6. osztályos tanulók tanulószobai csoportjának vezetője)

Prókai Kornél - kémia-földrajz (felsős munkaközösség vezető)

Tábori Tamara - informatika (2. és 3. osztályos tanulók napközis csoportjának vezetője)

Polyákné Demjén Nikoletta - tanító

Tudlikné Hegedűs Ida - technika (áttanító)

Bíró György Tiborné - fizika (áttanító)

Járó Csaba Istvánné - ének-zene (óraadó)

Pintér József - iskolapszichológus

Sári András - hittan (római katolikus felekezet)

- hittan (református felekezet)

Lippai Csaba - hittan (görög katolikus felekezet)