Szülői munkaközösség

A köznevelésről szóló 2011. évi XCX törvény 39. § (1) bekezdése szerint szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében, az intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező szülői szervezetet (közösséget) hozhatnak létre. A szülői szervezet működésének részletes szabályait külön jogszabály állapítja meg.

Elnöke: Jakab Gáborné