Iskolánk története

A sényői általános iskola jelenleg a község egyetlen iskolája. Jogelődei három irányban is oktattak. A századfordulóra, illetve a század elejére esik a két iskolaépítés ideje. Egyházi jellegénél fogva református és római katolikus felekezetű arculattal működik az államosításig.

Napkoron az oktatás kezdetei már a XVIII. századig (1719) visszanyúlnak.
1770 körül megjelenik a katolikus egyház által irányított egytanítós, osztatlan rendszerű, de 3 osztályos elemi iskola.
A század végén római és görög felekezeti iskolák működnek.

A Horthy- korszakban megszűnt a népiskola felekezeti jellege és állami elemi iskolaként működött egy negyedik osztály kivételével, amelyiket a római katolikus kántor tanított. 1938-ban beindult a 8. osztály is. A tanerők létszáma 12 volt. Az 1949/50. tanévben a napkori iskola körzetéhez tartozik a sényői, és a Harangod tanyai iskola is. A tanerők létszáma: Napkor 14, Sényő 5, Harangod 1. 1958 előtt szétszórtan, több épületben (Orosi u. 9., Kossuth u. 36., Kossuth u. 54., Kossuth u. 59., Kossuth u. 114.) folyt a tanítás. 1958-ban vályogból készített 6 tanteremmel bővült az intézmény. 1990-ben négy tanteremmel, modern konyhával, étteremmel gazdagodott az iskola. 1993-ban lebontásra került az 58-ban épített 6 tantermes, tetőtér beépíthetőségű épület. A rendszer testmozgási igények kielégítését sportudvar biztosítja. Különféle rendezvények megtartására szabadtéri színpad áll rendelkezésre. A kastély épületben - ahol most tantermek és irodák vannak - első házassága idején 1818-1836 között Jósika Miklós első nagy romantikus regényírónk élt. Intézményünk nagyszabású névadó ünnepség keretében az ő nevét vette fel 2005-ben. 1996. novemberétől az iskola rákapcsolódott az INTERNET hálózatra. Ez új lehetőséget kínált a nevelés-oktatás terén. Az iskola volt növendékei felnőtt korukban is szereztek dicsőséget volt almamáterüknek, illetve a községnek.

Közben -1963-ban - harmadikként "állami" iskola is létesül.

A három intézményben közel 130 tanuló oktatásáról, neveléséről 4 tanító gondoskodott. A II. világháború után Napkor, majd Nyírtura iskoláihoz tartozott. 1954-ben önálló. 1973-tól -a közös tanács idején - ismét közös igazgatás alá került Nyírturával.

1991. január 1-től lett újra önálló intézmény. Ebben az esztendőben már új, modern 8 tantermes, tornateremmel ellátott iskolában folyhatott az oktató- nevelő munka, melyben a kettős funkciójú könyvtár is helyet kapott. 2007. szeptember 1-től a napkori Jósika Miklós Általános Iskola Tagiskolája lett az intézmény. 2011. szeptemberétől az Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Óvoda Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tagiskolája lett. 2012-ben az iskolában kapott helyet az óvoda. 2013. januártól a Klebelsberg intézményfenntartó központ Ibrányi tankerületéhez tartozik. Szintén 2013-tól az iskola és az óvoda szervezetileg különvált.

Intézményünk jelenlegi neve : Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye (4533 Sényő, Kossuth utca 20/C)

Fenntartója a Nyíregyházi Tankerületi Központ (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b), melynek vezetője Gaszperné Román Margit Igazgató Asszony. 

Jelenlegi tagintézmény-vezető: Pataki Lászlóné

Jelenlegi igazgató: Kulcsár Miklós, az Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (4484 Ibrány, Lehel utca 59.) vezetője


Az iskolaépületben nyolc tanterem, - amelyből 4 szaktanterem jellegű -egy tornaterem, valamint az intézmény működéséhez szükséges helyiségek és előterek vannak.

Ezen kívül egy 16 gépes számítástechnika terem segíti a tanárok, tanulók munkáját. Az Internet hálózat az érdeklődők rendelkezésére áll. A munkánkhoz szükséges legfontosabb tárgyi feltételeink biztosítottak.
Erősségeink közé tartozik a délutáni foglalkozások sokszínűsége: művészeti oktatás, képzőművészet illetve néptánc tagozaton, szakkörök, tömegsport foglalkozások. Gyermekszervezetünk 100%-os szervezettséggel a Kossuth Apródjai nevet viseli. Az iskola arculatára különösen jellemző a sport tevékenység előtérbe helyezése. Úgy a község, mint az iskola életében is hagyománya van a labdarúgásnak. Iskolánk különböző korosztályú csapatai számos sportsikert tudhatnak magukénak, s ezáltal öregbítik intézményünk hírnevét Az idejáró gyermekek képessége közepes szintű. Mivel a községben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér, ezért a nevelő-oktató munka is ehhez igazodik. Kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a felzárkóztatást, valamint a jó képességű gyermekek fejlesztését is.